Agroturystyka Kościerzyna a podejście rolników

Istnieją „wady” rozpoczęcia działalności agroturystycznej w Kościerzynie. Obejmują one skromne dochody, ingerencję w główną działalność farmy, utratę prywatności oraz zwiększone obowiązki, potrzeby siły roboczej i ryzyko odpowiedzialności. Rolnicy też muszą zdawać sobie sprawę ze swoich ograniczeń! Rolnicy są doskonałymi producentami, ale mają zwykle mniejsze umiejętności w zakresie marketingu, public relations, komunikacji i technik relacji międzyludzkich. Rolnicy z agroturystyki w Kościerzynie mają mniejsze doświadczenie i wykształcenie w tych obszarach i zwykle mają mało czasu lub zainteresowania zdobyciem umiejętności w tych ważnych obszarach związanych z handlem detalicznym i turystyką. Kiedy oceniasz swoje zasoby, rozpocznij inwentaryzację od tego, co już masz!

Weź pod uwagę zasoby fizyczne jakie ma agroturystyka Kościerzyna; zasoby ziemi, klimat, zmiany w gospodarstwie i ulepszenia oraz inne atrakcje. Zastanów się, jak będziesz obsługiwać i zarządzać operacją.

Jakie są mocne strony, cele i zasoby Twojej farmy, jaką jest agroturystyka Kościerzyna? Wymień wartości niematerialne, które mogą Ci pomóc. Jakie są twoje zasoby ludzkie / kadrowe? Jakie działania są atrakcyjne dla opinii publicznej? Jakie produkty i / lub usługi możesz oferować społeczeństwu? Musisz ocenić swój rynek i zidentyfikować potencjalnych nabywców.

Kto kupi Twoje produkty i usługi? Co dokładnie zostanie sprzedane? Jakie wymagania lub specyfikacje będą mieli Twoi goście, którzy odwiedzą miejsce takie jak agroturystyka Kościerzyna? Kiedy dojdzie do zbiorów i / lub sprzedaży? Musisz skoordynować czas zbiorów z wymaganiami kupujących. Jakie rodzaje agroturystyki istnieją już na Twoim obszarze? Czy potrafisz wypełnić niszę, czy będziesz uzupełniać lub konkurować z innymi?