Wrocław Notariusz zaprasza!

Wrocław Notariusz to dyplomowany prawnik – członek trzeciej i najstarszej gałęzi zawodu prawniczego. Wrocław Notariusze są powoływani przez sąd wydziałowy arcybiskupa Canterbury i podlegają regulacjom magistra wydziałów. Zasady dotyczące notariuszy są bardzo podobne do zasad, które dotyczą prawników. Muszą być w pełni ubezpieczeni i zachować wierność ubezpieczeniową w celu ochrony swoich klientów i społeczeństwa. Muszą trzymać pieniądze klientów oddzielnie od swoich własnych i przestrzegać surowych zasad postępowania i zasad dotyczących postępowania i dyscypliny. Notariusze muszą co roku odnawiać swoje zaświadczenia i mogą to zrobić tylko wtedy, gdy przestrzegają przepisów.

Funkcje:
Wrocław Notariusz zajmuje się głównie uwierzytelnianiem i poświadczaniem podpisów, uprawnień i zdolności związanych z dokumentami do użytku za granicą. Są również uprawnieni do wykonywania ogólnej praktyki prawnej (z wyłączeniem prowadzenia postępowań sądowych), takich jak przenoszenie majątku i spadki. Mogą wykonywać uprawnienia komisarza ds. Przysięg. Większość notariuszy wykonuje również zawody prawnicze, ale notariusze Scrivener nie wykonują tego, podobnie jak około 150 notariuszy generalnych.

Biuro Wydziału jest organem administracyjnym, którego kierownikiem jest magister. Częścią jego obowiązków jest zarządzanie notariuszami.

Sekretarz Wydziału nadzoruje kształcenie i kwalifikacje notariuszy, jest odpowiedzialny za wydawanie wydziałów i corocznych świadectw wykonywania zawodu, które łącznie umożliwiają im wykonywanie zawodu, jakim jest Wrocław Notariusz.