BHP Warszawa

Ustawa o zdrowiu i bezpieczeństwie w pracy z 1974 r. jest głównym aktem ustawodawstwa brytyjskiego, który szczegółowo określa obowiązki pracodawców dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Co to jest ustawa o BHP Warszawa?Podsumowując, Ustawa o BHP Warszawa określa prawne obowiązki pracodawców w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i opieki społecznej w miejscu pracy wszystkich swoich […]